Κάτι πήγε λάθος κατά την διάρκεια της συναλλαγής και η συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε. Συνήθεις λόγοι που οφείλεται αυτό:

  • Πρόβλημα στην σύνδεση με το internet
  • Προσωρινή έλλειψη διαθεσιμότητας των υπηρεσιών της Viva Payments
  • Προσωρινή δυσλειτουργία του ιστότοπου

Παρακαλούμε δοκιμάστε πάλι και για οποιαδήποτε δυσκολία μπορείτε:

  • Να επικοινωνήσετε με τον Ε.ΣΥ.Ν.Ε. τηλεφωνικά, μέσω της φόρμας επικοινωνίας εδώ, ή με αποστολή email στο info@oesyne.gr