Επικοινωνήστε μαζί μας

Η ΟΕΣΥΝΕ μάχεται για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής παρουσίας της ελληνικής Νεανικής Επιχειρηματικότητας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Χάρτη. Από την ίδρυσή μας το 2001, έως και σήμερα, έχουμε πετύχει να ξεκινήσουμε και να διατηρούμε ένα συνεχή διάλογο με Διεθνείς Οργανώσεις, Ευρωπαϊκούς Φορείς και Κυβερνητικές Αρχές για την απλοποίηση και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, την ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών και οδηγιών, καθώς και για πρακτικές που ωφελούν τη συνεργασία επιχειρηματιών διαφορετικής γενιάς.

Στοιχεία Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε.:

  • Τίτλος: Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών
  • Έδρα και διεύθυνση αλληλογραφίας: Τσίλλερ 61 – 11144 Αθήνα
  • Τηλ.: 210 33 136 90
  • Fax. 21033 136 91
  • Εmail: info@oesyne.gr