2η Συνάντηση με Ομάδα Συμβούλων του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Κωστή Χατζηδάκη

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012

Προτάσεις:

 1. Ανάληψη Προκαταρκατικών Ενεργειών για την Πιλοτική Εφαρμογή ενός Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης και Χρηματοδότησης Εξωστρεφούς Καινοτομίας (Ε.Σ.Α.Χ.Ε.Κ)
 2. Προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή του Πτωχευτικού Νόμου
  • Διασφάλιση εξειδικευμένης τεχνογνωσία για όλους τους παράγοντες της προπτωχευτικής και πτωχευτικής διαδικασίας, (α) επιμορφώσεις, (β) διορισμό πραγματογνωμόνων.
  • Μακροπρόθεσμη δημιουργία οργανισμού σαν το Insolvency Service) και εξασφάλιση απεμπλοκής καλοπροαίρετων επιχειρηματιών σε 3 χρόνια.
  • Χρηματοδοτικά εργαλεία, μηχανισμοί και κίνητρα σε χρηματοδοτικούς φορείς για την υποστήριξη της διαδικασίας εξυγίανσης ή της μεταπτωχευτικής συνέχισης της επιχείρησης
  • Ειδική παρακολούθηση από το Υπουργείο των κλάδων της οικονομίας που κινδυνεύουν με πτωχεύσεις -ντόμινο για τη λήψη ειδικών μέτρων (ώστε να μην επαφίεμεθα στο πτωχευτικό δικαστήριο)
 3. Διάταξη νόμου για το θέμα των μεταχρονολογημένων επιταγών και κατάργηση των ποινικών διατάξεων για ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ, και έρευνα για την δυνατότητα διαχωρισμού καλοπροαίρετου επιχειρηματία από τον δόλιο κ.λ.π.
 4. Ενίσχυση της αρχικής κατοχύρωσης των Ευρωπαικών ή Διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατεντών) αλλά και υποστήριξη της δημιουργίας μηχανισμού με ιδιωτικά κεφάλαια (PatentPool) που θα διασφαλίζει την νόμιμη χρήση των Ελληνικών ευρεσιτεχνιών σε διεθνές επίπεδο.