Η ΟΕΣΥΝΕ μάχεται για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής παρουσίας της ελληνικής Νεανικής Επιχειρηματικότητας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Χάρτη. Από την ίδρυσή μας το 2001, έως και σήμερα, έχουμε πετύχει να ξεκινήσουμε και να διατηρούμε ένα συνεχή διάλογο -με Διεθνείς Οργανώσεις, Ευρωπαϊκούς Φορείς και Κυβερνητικές Αρχές- για την απλοποίηση και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, την ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών και οδηγιών, καθώς και για πρακτικές που ωφελούν τη συνεργασία επιχειρηματιών διαφορετικής γενιάς.

Κεντρικοί άξονες της στρατηγικής μας

  1. Απενεχοποίηση του όρου «επιχειρηματικότητα», ανάδειξη της σημασίας του κοινωνικού «επιχειρείν» και ευαισθητοποίηση σε θέματα που άπτονται της νεανικής επιχειρηματικής βιωσιμότητας.
  2. Υποστήριξη της εξωστρέφειας των νέων επιχειρηματιών και μεταφορά καλών πρακτικών από και προς την Ευρώπη και διεθνώς.
  3. Καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους ανθρώπους μέσα και από τις δράσεις της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας.
  4. Αύξηση της δικτύωσης των Νέων Επιχειρηματιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με στόχο τη δημιουργία συνεργασιών / συμπράξεων.
  5. Ευαισθητοποίηση των νέων επιχειρηματιών στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και του περιβάλλοντος.