Σύνοψη και συμπεράσματα από την ομάδα εργασίας στο πρόσφατο Forum Βιομηχανίας για το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ.

Επίσης μπορείτε να κάνετε λήψη εδώ, την εισήγηση προς το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π, με θέμα “Πρόταση δράσεων για την ενίσχυση της Βιομηχανίας στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Σχεδίου για την επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας”.