Διαδικτυακή εσπερίδα: «Νεανική Επιχειρηματικότητα: Από τη θεωρία στην πράξη»