Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του oesyne.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με την διενέργεια συναλλαγών από απόσταση.

Η ΟΕΣΥΝΕ είναι μέλος στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ.

Η ΟΕΣΥΝΕ κάνει συνεχείς προσπάθειες ώστε να διασφαλίσει, χωρίς όμως να μπορεί να εγγυηθεί, την ακρίβεια του περιεχομένου που δημοσιεύεται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Η ΟΕΣΥΝΕ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή την ορθή λειτουργία άλλων ιστοσελίδων που αναφέρονται στην παρούσα, ή/και υπάρχει σχετικός σύνδεσμος, ή προσφέρουν υπηρεσίες online οικονομικών συναλλαγών.

Η αναπαραγωγή και διάχυση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας ενθαρρύνεται, συνεπώς επιτρέπεται, αρκεί να γίνεται αναφορά στην πηγή του υλικού (πληροφορίας).

 

Λοιποί Όροι:

1. Η Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρώντες όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών, σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα συναλλακτικά ήθη.

2. Περιορισμός ευθυνών. To oesyne.gr δεν ευθύνεται έναντι των συνδρομητών, χορηγών και επισκεπτών για δυσλειτουργίες που τυχόν αφορούν από την εκτέλεση ή μη συναλλαγής τους . Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ο σύνδεσμος ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3. Προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να δηλώσετε στα στάδια ολοκλήρωσης μιας εγγραφής μέλους, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας και την επικοινωνία σας με τον σύνδεσμο.

4. Aσφάλεια συναλλαγών. Για τις χορηγίες ή ανανεώσεις συνδρομών με την πιστωτική σας κάρτα θα μεταφερθείτε αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον της Viva ή Paypal ή γενικότερα συνεδεμένου παρόχου online πληρωμών και θα καταχωρήσετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας με κανέναν τρόπο δεν φθάνουν στο oesyne.gr και δεν τηρείται καμία βάση δεδομένων από στοιχεία πιστωτικών καρτών.