Η «Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας», είναι ο συνδυασμός και η επέκταση δύο επιτυχημένων πρωτοβουλιών: της έναρξης της «Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας» στην Αγγλία το 2004 και αυτής στις Η.Π.Α. το 2007.

Ως παγκόσμιος θεσμός ξεκίνησε το 2008 με εβδομήντα πέντε χώρες, ενώ τώρα συμμετέχουν περισσότερες από 160 χώρες. Οικοδεσπότης για την Ελλάδα είναι η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών.

Ελληνικές δράσεις επιχειρηματικότητας στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας 

Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας προγραμματίστηκαν και συνεχίζονται να προγραμματίζονται εκατοντάδες δράσεις σε όλον τον κόσμο, και πλέον πολλές είναι αυτές που θα υλοποιηθούν και στην Ελλάδα.

Η ΟΕΣΥΝΕ ως οικοδεσπότης της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα καλεί τους φορείς (ιδιωτικούς και δημόσιους) επιθυμούσαν να διοργανώσουν κάποια εκδήλωση αφιερωμένη στην επιχειρηματικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι εγγράφηκαν στο gr.gew.co ως Εθνικοί Συνεργάτες.

Έτσι, όλες οι σχετικές με την επιχειρηματικότητα δράσεις, καθώς και οι φορείς που τις διοργανώνουν αποκτούν άμεσα παγκόσμια προβολή σε περισσότερες από 160 χώρες, διευρύνοντας έτσι τη δικτύωση των νέων επιχειρήσεων και διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε νέες υπερεθνικές αγορές.