«Ένωση για την Απασχολούμενη Γυναίκα στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

Το Έργο «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ» στοχεύει στην αναβάθμιση της επαγγελματικής θέσης
4.800  απασχολούμενων και αυτοαπασχολούμενων γυναικών. Ειδικότερα, απευθύνεται σε γυναίκες απασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα (προτεραιότητα δίνεται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας όπως συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μερική απασχόληση κτλ.) καθώς και σε γυναίκες αυτοαπασχολούμενες (ατομικές επιχειρήσεις/ελ. επαγγελματίες, ή μικρές γυναικείες επιχειρήσεις με έως 3-4 άτομα προσωπικό).
Μέσω δράσεων εξατομικευμένης συμβουλευτικής-mentoring, κατάρτισης-επιμόρφωσης, προώθησης της προσαρμοστικότητας και ενεργητικής υποστήριξης, το Έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση της θέσης και των προοπτικών των απασχολούμενων γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και στην ενίσχυση της επαγγελματικής θέσης και των προοπτικών της επιχείρησης των αυτοαπασχολούμενων γυναικών.

Το έργο υλοποιείται στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) και στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία) από φορείς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας με συντονιστή φορέα την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ).

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την φόρμα ενδιαφέροντος μπορείτε να μας στείλετε ένα e-mail στην διεύθυνση info@oesyne.gr με τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Ονοματεπώνυμο
  2. Όνομα Πατέρα
  3. Διεύθυνση Κατοικίας / Επικοινωνίας
  4. Τηλέφωνο Επικοινωνίας
  5. E-mail
  6. Περιφέρεια
  7. Ιδιότητα (Εργαζόμενη / Αυτοαπασχολούμενη)

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Ενημερωτικό βίντεο

Απαλλακτικό Βούλευμα 1410/2016 Στεφανίδη Ανδρέα (Προεπισκόπηση / Κατέβασμα)